FOORUMI REEGLID

Juhime tähelepanu, et foorumi kasutamisel tuleb järgida Kasutustingimuse punktis 7 toodud piiranguid Sisu lisamisel. Nende piirangute täpsustamiseks ja neile lisaks on Haldaja kehtestanud Lisatingimused foorumi kasutamiseks järgmiselt:

FOORUMI OTSINGU ABI.

Otsimiseks on mitmeid võimalusi. Kõige kiirem ja lihtsam võimalus on sisestada ainult otsitav märksõna väljale "tekst". Samas on võimalik teha ka väga täpset otsingut. Selleks on olemas mitmed filtrid.